bobby

Η ιδέα του παπαγάλου τριγυρνούσε πολύ καιρό στο μυαλό μου, η designing parrot χρειαζόταν μία ”μασκότ” ένα πρόσωπο που να είναι αναγνωρίσιμο. Το λογότυπο το οποίο σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Κίννα, δεν ήρθε τυχαία, οι παπαγάλοι ήταν μία μόνιμη παρέα στη νεανική μας ζωή, φημίζονται για τον χαρακτήρα τους και την νοημοσύνη τους στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και για τον χειρισμό λεπτομερειών με το ράμφος τους. Έτσι και εμείς εδώ στον παπαγάλο βάζουμε σαν προτεραιότητα την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί να σας παρουσιαστεί.

offer

Για κάθε νέα ιστοσελίδα  έκπτωση 30% στο κόστος σχεδιασμού, είτε αυτή είναι προσωπική σελίδα είτε ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιπλέον σας κάνουμε δώρο το SEO της σελίδας σας, εγγραφή της σελίδας στο Google Analytics και για τον πρώτο μήνα δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

Η δεύτερη έκδοση του bestseller  Digital Marketing Strategy, από τον Simon Kingsnorth.  Κάνει το marketing προσιτό, με οδηγίες βήμα προς βήμα επιτρέπει τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση και τη μέτρηση κάθε ψηφιακής πλατφόρμας και τεχνικής, όλα προσαρμοσμένα για την επίτευξη γενικών επιχειρηματικών στόχων.

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το SEO, το μάρκετινγκ περιεχομένου και την εμπειρία των χρηστών, έως την αφοσίωση των πελατών, τον αυτοματισμό και την εξατομίκευση, αυτή η έκδοση διαθέτει πρωτοποριακές ενημερώσεις σχετικά με τον αυτοματισμό μάρκετινγκ, τα μηνύματα και τα email, την ενσωμάτωση στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης, τη δύναμη τεχνολογιών όπως το AI, καθώς και νέες στρατηγικές προστασίας δεδομένων και απορρήτου. Συνοδευόμενο από πρότυπα και πόρους με δυνατότητα λήψης, η Ψηφιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ είναι ένας ιδανικός οδικός χάρτης για κάθε έμπορο για τον εξορθολογισμό μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ για μετρήσιμα, βελτιστοποιημένα αποτελέσματα. Οι διαδικτυακοί πόροι περιλαμβάνουν πρακτικούς οδηγούς εφαρμογής που περιλαμβάνουν SEO, πληρωμένη αναζήτηση, email, δημιουργία δυνητικών πελατών και άλλα, καθώς και ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες θα ενημερώνονται τακτικά για να εξοπλίσουν τους αναγνώστες καθώς το ψηφιακό μάρκετινγκ συνεχίζει να εξελίσσεται.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ

espa covid

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τι χρηματοδοτείται

  • Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού).

Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
 • Λογισμικό.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Περίοδος υποβολής

από 22/2/2021 έως 5/4/2021 (έως 15:00)

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

logo

Ο Παπαγάλος απέκτησε έδρα! Ήταν κάτι το οποίο το ετοίμαζα αρκετά χρόνια και τώρα ήρθε η στιγμή. Οι ανάγκες της αγοράς έχουν αυξηθεί και δυστυχώς μαζί τους και η κακής ποιότητας υπηρεσίες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του νέου επιχειρηματία, την σωστή πρόταση λύσεων προκειμένου να έχουν όλοι μία σωστή ηλεκτρονική παρουσία ασχέτου οικονομικής δυνατότητας, δημιούργησα τον παπαγάλο. Εδώ ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει σε υπηρεσίες.

Καλή μας αρχή Μάνος Κίννας

Συνδεθείτε μαζί μας !

Feel free to visit my social media pages and don’t forget to like & share 🙂